info@PreAnt.be

Ma - Vrij 9.00 - 12.00 | 13.00 - 18.00

Paashoekstraat 12 - 2560 Nijlen

+32(0)476 29 10 29

Onze diensten

PreAnt arbeidsveiligheid

Diensten

De kernactiviteit van PreAnt is het ter beschikking stellen van veiligheidsadviseurs die gespecialiseerd zijn in een zeer belangrijk deelgebied, namelijk Arbeidsveiligheid en Arbeidshygiëne.

Onze medewerkers hebben hun uiterst belangrijke praktijkervaring in het bijzonder opgedaan in onder andere de chemische, de farmaceutische en de (petro)chemische industrie.

PreAnt biedt u preventieadviseurs aan op Niveau 3, Niveau 2 én Niveau 1, afhankelijk van de voor de uitvoering van het werk noodzakelijke kwalificatie. En ongeacht of dit voor een ad-hoc opdracht is of voor een structurele samenwerking.

Preventie begint met goede, duidelijke afspraken:

Een ad-hoc opdracht kan bijvoorbeeld het uitwerken van een trainings- of incentives concept zijn. Veelal heeft dat betrekking op de werking van het bedrijf tijdens een shut down of bij nieuwbouw projecten maar kan ook gaan om het u bijstaan bij het checken en updaten van uw huidige procedures.

Zijn deze nog up-to-date? Maar ook VGM- plannen en risicoanalyses van contractor bedrijven, het controleren en begeleiden van method statements voor specifieke risicovolle jobs en het begeleiden en opmaken van toolboxen, behoort tot het takenpakket van onze preventieadviseurs.

Aanwezigheid op de werkvloer is onontbeerlijk om gepast te anticiperen en corrigeren:

Opvolgen en corrigeren van een foute veiligheids- attitude vereist een intensieve aanpak op de werkvloer. Het hoofddoel moet steeds zijn om gedrag bij te sturen en duidelijk te maken waarom de opgelegde preventieve maatregelen van toepassing zijn en mag niet uitgaan van het verwijderen van het individu.

Het in kaart brengen (rapporteren) en bijsturen van zulk gedrag is een van onze kerntaken en vereist een ruime ervaring en kennis van de geldende regelgeving alsook van de procedures van toepassing bij u als klant.

PreAnt kan bogen op een ruime ervaring in dergelijke concepten. Van het ontwerp ervan tot en met de implementatie en de uitvoering.